Wat doet een vacature vakleerkracht?

vacature vakleerkracht

Er zijn veel vacature vakleerkracht voor drama, muziek of andere lessen. Een vakleerkracht geeft onderwijs aan leerlingen over bepaalde onderwerpen. Op het basisschool maken ze niet veel gebruik van vakleerkrachten, want je hebt dan elke dag dezelfde leraar of lerares. Er kunnen wel vakleerkrachten zijn voor gymlessen. 

Vakken

Veel vacature vakleerkracht

Er is veel vakleerkracht vacatures op de voortgezet onderwijs, want daar hebben ze voor elk vak een andere docent nodig. Ze hebben vakleerkrachten voor Engels, Nederlands, Biologie, Economie, Duits, Frans, Gym of andere vakken. Het is zo dat de leerlingen geen vaste docent hebben maar per vak een ander docent hebben die gediplomeerd is daarvoor. Je moet Pabo hebben gedaan om een vakleerkracht te mogen zijn en om in het onderwijs te komen. Als vakleerkracht hoef je niet alles weten over elke vak en dat is anders dan op het basisschool, want dan moet je alle vakken kunnen, zoals rekenen, natuur, spelling of andere vakken. Als vakleerkracht heb je ook veel studenten en heb je niet 1 vaste klas de hele dag maar om het uur een andere klas met andere leerlingen. Je kunt wel een mentor klas krijgen en die ga je dan begeleiden het hele schooljaar.