Vangnet voor zelfstandigen

Het onderwerp verzekeringen is en blijft een lastig onderwerp. Het is dan ook niet voor niets dat er veel misverstanden over kunnen bestaan. Bij zzp’ers is dat vaak het geval, dan kan het bijvoorbeeld gaan om arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dat zorgt ervoor dat zelfstandigen zich onvoldoende verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Enkele weten niet eens wat hoe het zal lopen voor hun persoonlijke situatie wanneer zij arbeidsongeschikt worden. Dit is natuurlijk niet handig, want een AOV kan gemakkelijk afgestemd worden op de eigen financiële situatie en de wensen/behoeften. Dit heeft betrekking op de hoogte van de premie.

Tulpenfonds is een vangnet voor zelfstandigen. Wanneer je bij ons aanklopt kun je een beroep doen. Tulpenfonds komt uit de sociale zekerheid, wij staan ervoor dat iedereen in Nederland een passend vangnet verdiend. Maar houdt de sociale zekerheid precies in? Kort gezegd is het een publiek stelsel die personen of gezinnen garantie biedt op het gebied van inkomen- en of verzorging. Dit kan tijdelijk zijn, maar het kan ook voor een lange periode gelden. Echter, dit geldt alleen wanneer zij niet in staat zijn zelf voldoende inkomen (of verzorging) te generen. Dit heeft betrekking op pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid en dergelijke.

Ik had het net over de AOV, terugkomend hierop wordt er wel eens geconcludeerd dat je online een goedkopere en betere AOV kan uitzoeken. Echter, het uitzoeken van de juiste AOV vergt veel moeite en tijd. Het is een zware klus om dit helemaal alleen uit te zoeken. Er zijn veel verschillende dekkingen waaruit je kan kiezen en de daarbij horende voorwaarden. Bij Tulpenfonds zijn de juiste experts beschikbaar op dit gebied. Onze werknemers kunnen gemakkelijk inventariseren hoe de financiële situatie ervoor staat. Daarnaast is er sprake van onafhankelijkheid, mocht je het risico willen verzekeren dat zullen er meerdere offertes worden opgesteld. Dan kan je zelf beslissen wat de beste keus is voor jezelf.